Startuje 6. posiedzenie Sejmu X kadencji. Obrady rozpoczynają się w środę, 21 lutego, o godzinie 10:00. Co zaplanowano na ten tydzień na Wiejskiej? Jak wygląda szczegółowy harmonogram obrad? Czym zajmą się posłowie?

Kiedy odbędą się obrady 6. posiedzenia Sejmu?

Na oficjalnej stronie Sejmu RP pojawił się szczegółowy harmonogram obrad 6. posiedzenia Sejmu X kadencji, podający przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego planowanych na ten tydzień sejmowych batalii. Wynika z niego, że w tym tygodniu posłowie będą obradować 21 i 22 lutego 2024 r. Środowe obrady rozpoczną się tradycyjnie o godz. 10:00, zaś posiedzenie czwartkowe wystartuje o godz. 9:00. Czy to będzie kolejny emocjonujący tydzień na Wiejskiej?

Harmonogram sejmowych prac – środa, 21 lutego

Środowy harmonogram sejmowych prac wygląda następująco:

 • godz. 10:00-10:30 – głosowania, w tym: zmiany w składach osobowych komisji sejmowych,
 • godz. 10:30-13:00 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (druki nr 199), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
 • godz. 13:00-15:30 – informacja o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji (druki nr 169 i 182), (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
 • godz. 15:30-17:30 – Sprawozdanie Ministra Sportu i Turystyki z realizacji ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym za okres od sierpnia 2020 r. do sierpnia 2023 r. wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 168 i 189), (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
 • godz. 17:30–18:30 – ew. oświadczenia poselskie.

Harmonogram sejmowych prac – czwartek, 22 lutego

Czwartkowy harmonogram sejmowych prac wygląda następująco:

 • godz. 9:00-11:15 – pytania w sprawach bieżących (pkt),
 • godz. 11:15-12:45 – informacja bieżąca (pkt),
 • godz. 12:45-14:30 – wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara (druki nr 175), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
 • godz. 14:30-15:00 – głosowania, w tym: pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender (druk nr 25) – kontynuacja (pkt), pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 26) – kontynuacja (pkt) oraz Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druki nr 185, 197) – trzecie czytanie (pkt ),
 • godz. 15:00-18:00 – informacja Ministra Sprawiedliwości dotycząca możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Właściwego do Spraw Europejskich, polegająca na zaniechaniu urzędniczym, które doprowadziło do bezpowrotnej utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 4,7 mld euro (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
 • godz. 18:00-20:00 – informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2023 r. (przewodnictwo Hiszpanii w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druki nr 193, (15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
 • godz. 20:00-21:00 – ew. oświadczenia poselskie.