Najbliższe sejmowe obrady już w tym tygodniu. Zaplanowano je na 21 i 22 lutego 2024 r. Będzie to już 6. posiedzenie Sejmu X kadencji. Co będzie się działo na Wiejskiej? Czym zajmą się posłowie?

Kiedy odbędą się kolejne posiedzenie Sejmu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP wynika, że 6. posiedzenia Sejmu X kadencji zaplanowane jest na ten tydzień. Posłowie będą obradować dwa dni. Posiedzenia odbędą się 21 i 22 lutego 2024 r. Początek obrad przewidziano na środę, 21 lutego, na godzinę 10:00.

Jaki jest plan 6. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Porządek obrad 6. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia się następująco:

  • informacjao istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej (druki nr 84 I 147) – wystąpienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz posła Grzegorza Rusieckiego,
  • informacja o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druki nr 169 i 182) – wystąpienia Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa oraz posła Pawła Śliza,
  • sprawozdanie Ministra Sportu i Turystyki z realizacji ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym za okres od sierpnia 2020 r. do sierpnia 2023 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (druki nr 168 i 189) – wystąpienia Ministra Sportu i Turystyki oraz posła Pawła Papkego,
  • wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara (druki nr 175) – uzasadnia poseł Sebastian Kaleta, poseł Marcin Warchoł,
  • pytania i informacje w sprawach bieżących.

Czym jeszcze zajmą się posłowie podczas 6. posiedzenia Sejmu?

Jak wynika z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP, porządek dzienny 6. posiedzenia Sejmu może być uzupełniony o:

  • sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druki nr 185 i 197) – trzecie czytanie,
  • informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2023 r. (przewodnictwo Hiszpanii w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druki nr 193) – wystąpienia przedstawiciela Rządu,
  • zmiany w składach osobowych komisji sejmowych.

O kolejności rozpatrywania punktów porządku dziennego zadecyduje, bezpośrednio przed posiedzeniem, Marszałek Sejmu w konsultacji z Konwentem Seniorów.

Gdzie można oglądać sejmowe obrady?

Wszystkie transmisje posiedzeń z Wiejskiej można śledzić na sejmowym kanale YouTube. Obrady Sejmu X kadencji wzbudzają coraz więcej społecznych emocji. Stały się hitem serwisu YouTube i na żywo ogląda je każdorazowo nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Liczba subskrybentów oficjalnego kanału Sejmu na YouTube wynosi aktualnie ponad 740 tys. osób.