Komisja przedstawiła we wtorek pierwsze rezultaty uruchomionych w 2013 r. programów, których celem jest walka z wysokim bezrobociem wśród młodych poniżej 25. roku życia. "Gwarancja dla młodzieży" zobowiązuje państwa UE do zapewnienia, by wszyscy młodzi mieszkańcy Unii uzyskali w ciągu czterech miesięcy od zakończenia nauki lub utraty pracy ofertę zatrudnienia, przyuczenia do zawodu, stażu czy dalszego kształcenia.

Finansowym filarem tego programu jest europejska "Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych", której budżet wynosi obecnie 6,4 mld euro. Pieniądze te mają wesprzeć młodych ludzi, którzy nie uczą się i nie pracują, w tych regionach UE, gdzie bezrobocie wśród młodzieży przekracza 25 proc.

Według Komisji programy te nie tylko pozwoliły na bezpośrednie wsparcie osób młodych szukających pracy, ale w wielu krajach były też katalizatorem reform dotyczących systemu edukacji, urzędów pracy i współpracy między biznesem a władzami i szkołami.

"Działania i reformy wdrożone w ramach +Gwarancji dla młodzieży+ zmieniły życie ponad 9 milionów młodych ludzi w UE" - powiedziała unijna komisarz ds. zatrudnienia Marianne Thyssen. "+Gwarancja dla młodzieży+ działa i zaczyna przynosić pozytywne efekty" - dodała.

Według danych KE dla Polski ze środków "Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" przeznaczono ponad 252 mln euro, które zostaną uzupełnione taką samą kwotą z Europejskiego Funduszu Socjalnego. Wsparcie otrzymały m.in. projekty, których celem jest pomoc w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, jak np. "Pomysł na siebie" realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy i adresowany do młodzieży w wieku 15-17 lat oraz "Równi na rynku pracy", adresowany do osób w wieku 18-24 lat. Komisja szacuje, że "Gwarancją dla młodzieży" objęto w Polsce 63 proc. ludzi młodych, którzy nie uczą się ani nie pracują, a 43 proc. przyjęło oferty pracy, nauki czy szkoleń w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia nauki.

Komisja zapowiedziała kontynuację swych programów walki z bezrobociem wśród młodzieży do 2020 r. i zwiększenie ich budżetu o 2 mld euro. Według KE wyzwaniem pozostaje zapewnienie "dobrej jakości ofert" dla młodzieży, jak również dotarcie do młodych o najniższych kwalifikacjach.

Według danych KE od 2013 r. liczba bezrobotnych wśród młodych mieszkańców UE spadła o 1,4 miliona (z 24,4 proc. w pierwszym kwartale 2013 r. do 18,9 proc. w drugim kwartale 2016 r.). Według KE jest to rezultat lepszej sytuacji gospodarczej w UE, ale programy na rzecz zatrudnienia młodych ludzi przyśpieszają pozytywne zmiany.

Z Brukseli Anna Widzyk (PAP)