Artykuły na temat: "użytkowanie wieczyste"

21 listopada 2019 r.

Niewiele ponad jedna trzecia uprawnionych otrzymała zaświadczenia o przekształceniu. Kiedy w Warszawie zakończy się cały proces?

19 czerwca 2019 r.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego (cz. 5)