Artykuły na temat: "użytkowanie wieczyste"

30 września 2020 r.

Projekt wzmocnienia nadzoru nad nieruchomościami Skarbu Państwa trafił do konsultacji