Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podlega ona aktualizacji raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. W tym przypadku skorygowana opłata roczna miała wynieść ok. 20 tys. zł (3 proc. wartości gruntu określonej na dzień aktualizacji opłaty).
Nie byłoby w tym nic niezwykłego – takie problemy zawsze pojawiają się w stosunkach między samorządami lub Skarbem Państwa a użytkownikami wieczystymi na tle wyceny działek – gdyby nie fakt, że przedsiębiorca w ogóle zakwestionował swój obowiązek płacenia.