Artykuły na temat: "kredyt"

26 maja 2020 r.

Klauzule abuzywne w umowach o kredyt frankowy. Wątpliwości wokół wyroku SN