Pracujące mamy, jak i kobiety w ciąży są szczególnie chronione w pracy. Kodeks pracy gwarantuje im dodatkowe prawa i przywileje, które torują im drogę do łączenia aktywności zawodowej z ważną rolą mamy. Inaczej wygląda to w przypadku np. umowy B2B. Czy w przypadku takiego zatrudnienia kobieta podlega jakiejkolwiek ochronie pracowniczej?

Ciąża budzi wiele obaw, również tych zawodowych. Kobiety i ich partnerzy obawiają się o przyszłość w miejscu ich zatrudnienia. Na szczęście już tutaj prawo przychodzi z pomocą. Kobiety, które były zatrudnione na umowie o pracę, przez cały okres ciąży do momentu zakończenia urlopu macierzyńskiego / rodzicielskiego / wychowawczego są pod specjalną ochroną.

Niestety korzyść ta przysługuje jedynie kobietom zatrudnionym na umowie o pracę. Co w przypadku, gdy jest ona zatrudniona na podstawie umowy B2B, umowy zlecenia czy umowy o dzieło?

Ciąża, a zatrudnienie B2B. Jakie prawa przysługują ciężarnym?

Kobiety, które w trakcie zajścia w ciążę były zatrudnione na podstawie innej umowy niż umowa o pracę np. umowa zlecenia / umowa o dzieło, czy też współpraca B2B - nie są chronione i niestety nie będą objęte przywilejami z tego wynikającymi.

Kobiety, które opłacały dobrowolne składki chorobowe, mogą jednak liczyć na urlop macierzyński. Przysługuje on wszystkim ciężarnym, które dodatkowe składki opłacały minimum 90 dni przed terminem porodu. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości opłacanych składek.

Zasiłek przysługuje w przypadku urodzenia dziecka, ale również adopcji czy przyjęcia do rodziny zastępczej.

Kiedy jeszcze pracodawca może zwolnić ciężarną?

Przywilej niemożności zwolnienia z pracy nie przysługuje również pracownicom zatrudnionym na okres próbny (gdy pracownica nie przepracowała jednego miesiąca) oraz tych zatrudnionych tymczasowo (gdzie okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie przekracza 2 miesięcy).