Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek poinformował, że sąd administracyjny będzie rozpatrywał decyzje odmowy przyznania dodatku granicznego w wysokości 540 zł miesięcznie dla funkcjonariuszy służących w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej (SG) Morskiego Oddziału SG.

Decyzja ta została podjęta po skardze jednego z funkcjonariuszy SG do rzecznika praw obywatelskich. Funkcjonariusz ten, odpowiedzialny za ochronę morskiej granicy RP, w tym odcinka z Federacją Rosyjską, zwrócił uwagę na niesprawiedliwe różnicowanie przyznawania dodatków.

Dodatek za ochronę granicy dla Straży Granicznej

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 9 listopada 2023 r., dodatek graniczny przysługuje funkcjonariuszom ochraniającym lądowe odcinki granicy z Rosją, Białorusią lub Ukrainą, ale w dywizjonach SG dodatek otrzymują tylko strażnicy z wewnętrznej komórki dyżurnej oraz szefowie służb. W efekcie, około 100 funkcjonariuszy z jednostek pływających ochraniających morską granicę zostało pozbawionych dodatku.

Dodatek tylko dla wybranych?

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek w piśmie do MSWiA uznał, że takie różnicowanie nie ma uzasadnienia w strukturze organizacyjnej SG. W jego opinii, zarówno placówki na lądzie, jak i dywizjony morskie pełnią równoważne funkcje, a odmowa przyznania dodatku granicznego funkcjonariuszom na morzu narusza zasadę równego traktowania.

Dodatek graniczny w wysokości 450 zł miesięcznie przysługiwał wcześniej funkcjonariuszom bezpośrednio chroniącym granicę państwową, ale od 14 listopada 2023 r. nowelizacja rozporządzenia przyznaje 540 zł miesięcznie tylko wybranym grupom funkcjonariuszy. Podkreślił również, że funkcjonariusze z dywizjonów SG, którzy otrzymują dodatek morski, nie są w takiej samej sytuacji jak ci na lądzie.

Sprawą zajmie się sąd

Obecnie 89 funkcjonariuszy z Kaszubskiego Dywizjonu SG złożyło wnioski o wypłatę dodatku granicznego wraz z odsetkami, które Komendant Morskiego Oddziału SG odrzucił. Teraz sąd administracyjny oceni decyzje odmawiające przyznania tych dodatków.