Aż 71 proc. powierzchni Ziemi jest pokryte wodą. Jednak zaledwie 2,5 proc. jej zasobów nadaje się do picia, a co gorsza - ich jakość się pogarsza. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) podają, że ok. 2 mld ludzi na świecie nie ma dostępu do wody pitnej, a dziennie ok. 6 tys. dzieci umiera z powodu chorób wywołanych przez wypicie skażonej wody.
Nie jest jednak tak, że nie możemy nic z tym zrobić. Bo nawet zanieczyszczoną czy słoną wodę można uzdatnić. Wykorzystuje się w tym celu specjalistyczne filtry albo metodę odwróconej osmozy. Te sposoby są skuteczne, jednak drogie. Nie pozwalają także uzyskać ultraczystej wody (zawierającej śladowe ilości jonów), która jest niezbędna do produkcji farmaceutyków, chemikaliów czy elektroniki. Ten rodzaj wody uzyskuje się podczas dejonizacji.