Tianyi Wang (Uniwersytet Kopenhaski) pokazał, że radio pozwalało charyzmatycznym osobom wpływać na innych. Badacz podał przykład Charlesa Coughlina, katolickiego duchownego, prowadzącego w USA w latach 20. i 30. XX w. audycje, które co tydzień gromadziły przed odbiornikami nawet 30 mln słuchaczy. W swoich programach ten pierwszy tak popularny radiowy kaznodzieja prezentował poglądy populistyczne, antysemickie, sympatyzujące z faszyzmem i wrogie prezydentowi Franklinowi Delano Rooseveltowi. Jak ustalił Wang, zwiększenie dostępu do audycji ojca Coughlina – ten dostęp mierzony jest siłą sygnału nadających radiostacji – w danym hrabstwie poskutkowało spadkiem poparcia dla FDR w wyborach w 1936 r. oraz wzrostem sympatii dla Partii Republikańskiej. Przy czym efekt ten był silniejszy w regionach z wysokim odsetkiem katolików. Co ciekawe, mimo iż duchowny został zmuszony do zaniechania wygłaszania radiowych kazań w 1940 r. – jeszcze przed kolejnymi wyborami, to „zasiane” przez niego emocje miały wpływ na głosowanie i w 1940 r., i w 1944 r., zmniejszając poparcie dla Partii Demokratycznej.
Z kolei Maja Adena (berlińskie Centrum Nauk Społecznych), Ruben Enikołopow (moskiewska Nowa Szkoła Ekonomii), Maria Pietrowa (barceloński Uniwersytet Pompeu Fabry), Veronica Santarosa (Uniwersytet Michigan) i Jekatarina Żurawskaja (Szkoła Ekonomii w Paryżu) zbadali wpływ radia na sytuację polityczną w Niemczech w latach 20. i 30. XX w. W wyborach, które odbyły się między 1930 r. a 1932 r., gdy audycje miały wydźwięk prorządowy, wzrost dostępności do radia na poziomie danego okręgu wyborczego (mierzonej siłą sygnału radiowego) o 8,2 pkt proc., skutkował spadkiem poparcia dla NSDAP o 1,9 pkt proc. Efekt ten był odwrotny w wyborach w 1933 r., gdy programy miały już wydźwięk pronazistowski. Wtedy wzrost dostępności do radia na poziomie danego okręgu wyborczego o 8,2 pkt proc. wzmacniał poparcie dla partii nazistowskiej o 1 pkt proc. Adena i współautorzy wskazują więc na znaczenie, jakie środki masowego przekazu mogą mieć na przetrwanie lub upadek demokracji.