Słowem, liczy się wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu powołania (powołań) u danego płatnika składek. Bez znaczenia jest wynagrodzenie od innych płatników. Stanowisko resortu stanowi dopełnienie przepisu, który został sformułowany zbyt lakonicznie. Prawo nie powinno być tak stanowione, ale wyjaśnienie MZ jest tym bardziej cenne, że wskazuje na najbardziej logiczną wykładnię art. 66 w ust. 1 pkt 35a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1352; dalej: ustawa zdrowotna).
Gdyby odpowiedź resortu zdrowia brzmiała inaczej, to kłopot mieliby nie tylko ubezpieczeni, lecz przede wszystkim płatnicy składek. Wskazaliśmy na to w artykule „Nowe zwolnienie ze składki zdrowotnej pełne niedomówień” (DGP nr 139/2022). Przypomnijmy, że chodzi o osoby uzyskujące przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1301; dalej: ustawa o PIT), czyli: