Próżno szukać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie w przepisach prawnych. Kluczowe znaczenie dla tego stanu faktycznego ma orzecznictwo sądowe.

Beneficjenci dotacji