Podatek od nieruchomości jest lokalną daniną ustalaną autonomicznie przez rady gmin. Każda z nich uchwala własne stawki tego podatku na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w ramach limitów ustalanych rokrocznie na podstawie obwieszczenia ministra finansów. Z opisu wynika, że spółka nie płaciła w wymaganym terminie wspomnianego podatku od nieruchomości do urzędu gminy. Stąd powstały wymagalne zobowiązania z tego tytułu.