Zgodnie z przedstawionym wczoraj przez premiera Mateusza Morawieckiego projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarówno wojewodowie (którzy głównie mają się zająć organizowaniem pomocy), jak i inne organy administracji publicznej oraz jednostki samorządu terytorialnego będą zwolnione z obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Mówiąc wprost – nie będą musieli organizować przetargów.
Zwolnienie to dotyczy jednak wyłącznie wskazanych w projekcie form pomocy – zapewnienia zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania i pomocy publicznej (a także finansowania przejazdów środkami publicznymi między tymi miejscami).