Trudna droga
Postawa właścicieli portalu Allegro wobec procederu jest dyskusyjna i w efekcie wspiera tego rodzaju praktyki. Zazwyczaj bowiem jego przedstawiciele bez głębszej analizy przyjmują istnienie prawa i namawiają do porozumienia się lub skorzystania z drogi oficjalnej. Tą w najbardziej oczywistym scenariuszu jest unieważnienie wskazanego prawa. I tu pojawia się problem, bo unieważnienie prawa – czy to przed EUIPO (European Union Intellectual Property Office, czyli Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), czy przed UPRP (Urząd Patentowy RP) – trwa (zazwyczaj decyzja w I instancji jest wydawana po kilkunastu miesiącach), a w tym czasie przedsiębiorca nie może sprzedawać towarów. Jest to więc mało efektywne rozwiązanie w sytuacji, w której liczy się czas.