Dokonując rejestracji unijnego znaku towarowego, przedsiębiorca może uzyskać ochronę dla oznaczeń swoich wyrobów i usług we wszystkich krajach UE przez 10 lat, a w razie potrzeby wielokrotnie przedłużać ten okres. Ile kosztuje uzyskanie takiego znaku? Odpowiada Marcin Przybysz, adwokat.

W przypadku zgłoszenia o rejestrację unijnego znaku towarowego dokonanego online opłata podstawowa za jedną klasę towarową wynosi 850 euro. Jest to najtańsza forma, ponieważ na tradycyjne zgłoszenie w formie papierowej trzeba już przeznaczyć 1 tys. euro. Opłata za drugą klasę towarową wynosi 50 euro. Natomiast za trzy lub większą liczbę takich klas należy zapłacić 150 euro za każdą z nich (ochrona znaku rozciąga się na te towary, dla których został on zarejestrowany). Na stronie internetowej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dostępny jest kalkulator opłat, przy którego użyciu przedsiębiorca może w szybki i łatwy sposób obliczyć łączne koszty za planowane zgłoszenie.
Z pozoru mogą one się wydawać wysokie, jeżeli porównać je do wydatków ponoszonych w związku ze zgłoszeniem rejestracji znaku towarowego w naszym Urzędzie Patentowym. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że unijny znak towarowy zapewnia jednolitą ochronę we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Z tego też względu powyższe koszty w przeliczeniu na poszczególne kraje wydają się atrakcyjne, zwłaszcza uwzględniając to, że tak szeroką ochronę dla swoich wyrobów przedsiębiorca może uzyskać dość szybko i wygodnie.
Procedura rejestracji unijnego znaku towarowego zazwyczaj nie trwa dłużej niż sześć miesięcy. Postępy w rozpatrywaniu zgłoszenia można na bieżąco obserwować w bazie eSearch plus lub w ramach konta użytkownika na stronie EUIPO. Przedsiębiorca nie musi zatem wymieniać z EUIPO żadnej tradycyjnej korespondencji, co oczywiście oszczędza czas.
Biorąc zatem pod uwagę wszystkie przedstawione korzyści, zgłoszenie unijnego znaku towarowego do rejestracji powinien koniecznie rozważyć każdy przedsiębiorca, który planuje skierować swoją ofertę również do innych państw UE.
Not. KT