Przekaz promocyjny oraz brak charakteru odróżniającego wyklucza możliwość zarejestrowania oznaczenia graficznego - orzekł Sąd Unii Europejskiej w sprawie Estetica Group Iwona Michalak z siedzibą w Warszawie vs. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Pod koniec 2019 r. wspomniana spółka wniosła o rejestrację w EUIPO oznaczenia graficznego zawierającego słowa „pure beauty”. Znak miał być zarejestrowany dla klasy 3 (odnoszącej się do różnego rodzaju kosmetyków) oraz 21 (dotyczącej aplikatorów do kosmetyków). Ekspert urzędu odrzucił jednak zgłoszenie, podobnie jak później izba odwoławcza. Spółka wniosła więc skargę do Sądu UE.
Ten przychylił się do argumentacji EUIPO. Wskazał, że określenie „pure beauty” rozumiane jest przez anglojęzyczny krąg odbiorców jako „samo piękno”. Oznaczenie to nie wskazuje na konkretne cechy omawianych towarów, lecz uwydatnia wyłącznie ich pozytywne cechy - że mają one uczynić konsumenta bardziej atrakcyjnym. Tym samym określenie zawarte w znaku ma charakter wyłącznie promocyjny, ponieważ stanowi ono raczej nawiązanie do „czystego czy naturalnego piękna kobiety” aniżeli wskazanie pochodzenia handlowego.
Sąd zauważył też, że zgłoszone oznaczenie nie posiada charakterystycznej grafiki, która nadawałaby mu charakter odróżniający. Jego elementy graficzne ograniczają się bowiem do przedstawienia elementów słownych w standardowej czcionce w kolorze białym, zapisanych na dwóch poziomach oraz wpisanych w kwadrat w kolorze różowym i o różowym obramowaniu. Wspomniane elementy graficzne, podobnie jak pozioma linia w kolorze białym wpisana w kwadrat ponad elementami słownymi, użycie typowych kolorów oraz zastosowanie powszechnej praktyki doboru tła w kształcie kwadratu lub ramki nie wykazują poziomu oryginalności wymaganego do uznania charakteru odróżniającego oznaczenia.
Skarga została zatem oddalona. Od wyroku przysługuje jej odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. ©℗
orzecznictwo
Wyrok Sądu UE z 19 stycznia 2022 r. w sprawie T-270/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia