Z opisu należy wnioskować, że sprawa, w której zawarto ugodę, była sprawą administracyjną prowadzoną przez wójta gminy. Takie postępowanie ma normatywne podstawy w prawie geodezyjnym i kartograficznym (dalej: p.g.k.).
Przed geodetą jak przed sądem