Niezbędne jest wprowadzenie regulacji uniemożliwiających omijanie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1083 ze zm.), zdefiniowanie działalności lombardowej i nadanie jej niezbędnych ram prawnych - pisze prezes UOKiK Tomasz Chróstny w uwagach do antylichwiarskiego projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, do których dotarł DGP.
W przyszłym tygodniu projektem przygotowanym przez wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła ma się zająć Stały Komitet Rady Ministrów. Dokument był już w porządku zeszłotygodniowych obrad SKRM. Jednak minister poinformował nas, że poprosił wówczas o przełożenie rozpatrywania go przez komitet ze względu na spóźnione uwagi.