Od 2016 r. cena nie może stanowić więcej niż 60 proc. wagi wszystkich kryteriów oceny ofert. Wymóg ten miał sprawić, że administracja publiczna przestanie kupować to, co najtańsze i zacznie się w swych wyborach kierować również jakością. Patrząc na dane statystyczne, można uznać, że cel ten został osiągnięty. O ile w 2014 r. w aż 84 proc. wszystkich przetargów cena była jedynym kryterium, o tyle w minionym roku odsetek ten wyniósł już tylko 14 proc.
Eksperci od lat powtarzają jednak, że rzeczywistość nie jest tak różowa, jak wynikałoby to ze wskazanych danych. W wielu przetargach pojawiają się bowiem kryteria pozorne, a koniec końców i tak o wyborze decyduje cena. Od lat najczęściej stosowanymi kryteriami pozacenowymi pozostaje termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji. Problem w tym, że większość wykonawców deklaruje najkrótszy z możliwych termin realizacji i najdłuższy okres gwarancji. Koniec końców znów więc o wszystkim przesądza cena.