Chodzi o przetarg na przewóz osób niepełnosprawnych w Warszawie. Zwycięski wykonawca ma świadczyć usługę do końca 2022 r. Zamawiający – Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” oszacował wartość zamówienia na ok. 12,5 mln zł brutto. Najkorzystniejsza ze złożonych ofert opiewała na 8,5 mln zł. Ponieważ dysproporcja przekroczyła 30 proc., zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień dotyczących zaproponowanej ceny. Te, które uzyskał, zawierały błędy. Przedsiębiorca w wyliczeniach uwzględnił np. minimalną płacę za 2020 r., podczas gdy w 2021 r. jest już ona wyższa. Z tego względu zamawiający poprosił o dodatkowe wyjaśnienia. W odpowiedzi otrzymał nową kalkulację. Tę uznał za satysfakcjonującą i wybrał najtańszą ofertę. Decyzję tę zakwestionował konkurencyjny wykonawca, który uznał, że wyjaśnienia dotyczące ceny były nieprawdziwe. Zarzut ten podniósł w odwołaniu wniesionym do KIO, domagając się wykluczenia firmy oferującej rażąco niską cenę.
Zdaniem zamawiającego ocena wyjaśnień w ogóle nie powinna zaprzątać głowy KIO, gdyż tak naprawdę nie było powodów do ich żądania. Szacunkowa wartość zamówienia została bowiem zawyżona, o czym dowiedział się on już w trakcie przetargu, weryfikując ceny rynkowe. Skład orzekający nie uwzględnił jednak tej argumentacji.