W opisywanej sytuacji pracodawca nie musi opłacać składek także za umowę zlecenia, gdy pracownik rozpocznie korzystanie z urlopu bezpłatnego. Tak wynika z odpowiedzi ZUS przesłanej DGP. W takiej bowiem sytuacji pracownik traci swój status i pod względem ubezpieczeniowym jest traktowany tylko jak zleceniobiorca.

Doliczany przychód