Marija Zacharowa przypomniała, że w Polsce po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach prezydenckich i parlamentarnych nastąpiła zmiana władzy. Jednocześnie zadeklarowała gotowość Moskwy do współpracy z Warszawą. "Jesteśmy gotowi wspólnie z nowymi władzami Polski pracować na rzecz systematycznego rozwoju stosunków rosyjsko-polskich" - powiedziała przedstawicielka rosyjskiej dyplomacji.

Marija Zacharowa zapewniła, że ze strony Moskwy nie ma żadnych przeszkód, aby tak się stało. "Nie dostrzegamy jakichś niemożliwych do wyjaśnienia różnic, które przeszkadzałyby w nawiązaniu z Polską dobrosąsiedzkich i przyjaznych stosunków" - oświadczyła rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Dodała, że historia dla naszych narodów jest skarbem, który trzeba szanować, jednak - w jej ocenie - przeszłość nie może wciąż wpływać na budowanie relacji w przyszłości.