Ustawa dotyczy procedur prawnych, w myśl jej zapisów wniosek o uzgodnienie płci będzie mogła złożyć osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozostaje w związku małżeńskim.

"Będziemy to głosowali prawdopodobnie w piątek" - powiedziała Kidawa-Błońska w poniedziałek dziennikarzom w Sejmie.

Jak podkreśliła, ustawa o uzgodnieniu płci "była procedowana w sposób spokojny". "Ta ustawa była procedowana spokojnie z pełnym zrozumieniem, że jest problem, który należy rozwiązać prawnie" - mówiła marszałek Sejmu.

"Mam nadzieję, ponieważ posłowie byli przekonani co do ważności tej ustawy, że to weto będzie odrzucone" - dodała marszałek.