Podpisanie programu inwestycyjnego oznacza przyznanie finansowania i umożliwia ogłoszenie przetargu dla inwestycji, która będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i buduj”. Nowy węzeł ma poprawić bezpieczeństwo ruchu i płynność przejazdu w tym rejonie.

Bezkolizyjny węzeł powstanie w miejscu skrzyżowania z sygnalizacją świetlną drogi krajowej nr 7, czyli Zakopianki z drogą powiatową nr K1967 (ul. Sobieskiego).

Węzeł drogowy będzie miał dodatkowe pasy włączania i wyłączania na obu jezdniach. Po północnej stronie inwestycji wybudowane zostaną dwie łącznice oraz droga przeprowadzona na wiadukcie nad DK7 i zakończona skrzyżowaniem o ruchu okrężnym w ciągu ul. Sobieskiego. Łącznice na znacznym odcinku poprowadzone będą na wiadukcie, pozostałe zostaną umocnione skarpami lub murami oporowymi.

Od południowej strony DK7, na wysokości obecnego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną będzie skrzyżowanie tylko na prawe skręty, z wlotem i wylotem rozdzielonym dużą wyspą trójkątną. Między DK7 a rondem zaprojektowano skrzyżowanie ul. Sobieskiego z istniejącymi drogami dojazdowymi: na Tarnówkę oraz ul. Sienkiewicza. W ciągu ul. Sobieskiego wybudowane zostanie małe rondo.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacuje, że przetarg na projekt i budowę węzła zostanie ogłoszony jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Zakończenie inwestycji jest planowane na 2022 rok.(PAP)

autor: Rafał Grzyb