Mariusz Frankowski, Wojewoda Mazowiecki w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną podkreślił znaczenie wzrostu mandatów Koalicji Obywatelskiej oraz innych sił demokratycznych w Polsce. Jego zdaniem umożliwi to silniejszy wpływ na decyzje podejmowane w Unii Europejskiej. Główne zadania nowego europarlamentu to bezpieczeństwo, energetyka, kwestie żywnościowe oraz zielony ład, zwłaszcza w kontekście rolnictwa.

Mimo dobrego wyniku eurosceptycznych partii w niektórych krajach UE, Frankowski podkreśla przewagę frakcji proeuropejskich w Parlamencie Europejskim. Jednakże polityk wskazuje na konieczność refleksji nad przyczynami tego zjawiska oraz ewentualnej konieczności rewizji niektórych europejskich polityk.

Według polityka Polska jako członka UE odegra istotną rolę przy obsadzaniu kluczowych stanowisk w instytucjach europejskich.
Ponadto wojewoda zwraca uwagę na istniejące wyzwania w Polsce, zwłaszcza w kontekście administracyjnym i migracyjnym. Wskazuje na potrzebę usprawnienia procesów administracyjnych, które dotyczą m.in. przyznawania pobytu stałego czy czasowego dla cudzoziemców. Jest to problem, który ma istotne znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki.

Podkreśla, że poprawa procesów administracyjnych nie powinna iść kosztem bezpieczeństwa kraju. Bezpieczeństwo jest równie istotne, jak efektywność i szybkość procedur, dlatego ważne jest znalezienie równowagi pomiędzy tymi dwoma aspektami.