Zakończył się ostatni z egzaminów ósmoklasisty. Dziś uczniowie pisali egzamin z języka obcego nowożytnego. Aż 97,7 proc. z nich zmierzyło się z językiem angielskim. O godzinie 13.00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze, a do zadań z egzaminu ósmoklasisty zasiadła współpracująca z nami ekspertka, która przygotowała już propozycje odpowiedzi na wszystkie zadania. Arkusze CKE oraz propozycje odpowiedzi z angielskiego znajdziecie poniżej w artykule. Zachęcamy do śledzenia tekstu i odświeżania strony.

Czy uczniowie musieli pisać na egzaminie ósmoklasisty e-mail, notatkę, ogłoszenie, zaproszenie lub wpisu na bloga po angielsku? Czy zadania otwarte stanowiły większość egzaminacyjnego arkusza? I jak konkretnie wyglądały arkusze CKE?

O godzinie 13.00. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie arkusze, a my możemy już ocenić poziom trudności sprawdzianu, z którym mierzyli się ósmoklasiści. Zarówno arkusze egzaminacyjne jak i odpowiedzi znajdziecie w niniejszym tekście, poniżej.

Egzamin ósmoklasisty 2024 z angielskiego. Arkusze CKE

Arkusze egzaminacyjne CKE z języka angielskiego:

ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty, Arkusz egzaminacyjny CKE z języka angielskiego / CKE

Egzamin ósmoklasisty 2024 z angielskiego. Odpowiedzi

Po publikacji arkuszy egzaminacyjnych przez CKE, do zadań z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego zasiadła współpracująca z nami ekspertka, która przygotowała propozycje odpowiedzi na wszystkie pytania. Propozycje odpowiedzi z języka angielskiego opublikowaliśmy poniżej.

Propozycje odpowiedzi z języka angielskiego z egzaminu ósmoklasisty:

ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze z języków obcych nowożytnych. Zadanie 1 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze z języków obcych nowożytnych. Zadania 1 i 2 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze z języków obcych nowożytnych. Zadania 3 i 4 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze z języków obcych nowożytnych. Zadanie 5 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 6 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 7 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 7 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 8 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 9 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 10 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 11 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 12 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 13 i 14 / Inne

Egzamin ósmoklasisty 2024

Przypominamy, że egzamin z języka obcego nowożytnego jest ostatnim z trzech egzaminów ósmoklasisty, które są obowiązkowe dla:

  • Uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej;
  • uczniów klasy, której zakres nauczania odpowiada VIII klasie szkoły podstawowej w szkołach artystycznych, które realizują kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
  • słuchaczy szkół podstawowych dla dorosłych.

Warto wiedzieć, że uczniowie, którzy z ważnych powodów nie będą w stanie przystąpić do egzaminu w terminie głównym, mogą napisać egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Dodatkowe terminy egzaminu

Egzamin ósmoklasisty w terminach dodatkowych odbędzie się w następujących dniach:

  • 10 czerwca (poniedziałek) - egzamin z języka polskiego,
  • 11 czerwca (wtorek) - egzamin z matematyki,
  • 12 czerwca (środa) - egzamin z języka obcego nowożytnego.

Jak przeliczyć punkty otrzymane na egzaminie ósmoklasisty 2024?

W zależności od przedmiotu, punkty z egzaminu ósmoklasisty przeliczamy nieco inaczej.

Przeliczając punkty z języka polskiego i matematyki, mnożymy liczbę punktów procentowych za egzamin ósmoklasisty przez 0,35. Przeliczając punkty z języka obcego nowożytnego liczbę punktów procentowych mnożymy zaś przez 0,30.

  • Przykład z przeliczania punktów z polskiego: 100 proc. punktów na egzaminie ósmoklasisty, to 100 x 0,35, czyli 35 punktów.
  • Przykład z przeliczania punktów z matematyki : 50 proc. punktów na egzaminie ósmoklasisty, to 50 x 0,35, czyli 17,5 punktu.
  • Przykład z przeliczania punktów z języka obcego nowożytnego: 100 proc. punktów na egzaminie ósmoklasisty, to 100 x 0,3 = 30 punktów.