W czwartek 16 maja odbył się ostatni z egzaminów ósmoklasisty – egzamin z języka obcego nowożytnego. Dla 97,7 proc. z uczniów finalnym sprawdzianem był ten z języka angielskiego. Dziś wiemy już jak wyglądały arkusze CKE ze wszystkich egzaminów ósmoklasisty. Mamy też propozycje odpowiedzi z egzaminów ze wszystkich trzech przedmiotów – polskiego, matematyki i języka angielskiego. Komplet informacji publikujemy w niniejszym tekście.

Choć wszystkie trzy egzaminy ósmoklasisty odbyły się już w pierwszym terminie, to dla uczniów, którzy z ważnych powodów losowych nie byli w stanie w nich uczestniczyć, dostępne są jeszcze czerwcowe terminy dodatkowe. I szczególnie tym uczniom polecamy zapoznanie się z arkuszami egzaminacyjnymi oraz propozycjami odpowiedzi przygotowanymi przez współpracujących z nami ekspertów.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Terminy dodatkowe

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty wyglądają następująco:

  • Poniedziałek, 10 czerwca - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
  • Wtorek, 11 czerwca - egzamin ósmoklasisty z matematyki,
  • Środa, 12 czerwca - egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze z języków obcych nowożytnych

ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski. Arkusz CKE. / CKE
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze z języków obcych nowożytnych. Francuski / CKE
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze z języków obcych nowożytnych. Hiszpański / CKE
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze z języków obcych nowożytnych. Niemiecki / CKE
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze z języków obcych nowożytnych. Rosyjski / CKE
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze z języków obcych nowożytnych. Włoski / CKE

Odpowiedzi z języka angielskiego

  • Propozycje odpowiedzi z języka angielskiego z egzaminu ósmoklasisty:
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze z języków obcych nowożytnych. Zadanie 1 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze z języków obcych nowożytnych. Zadania 1 i 2 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze z języków obcych nowożytnych. Zadania 3 i 4 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze z języków obcych nowożytnych. Zadanie 5 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 6 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 7 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 7 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 8 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 9 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 10 / GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 11 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 12 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 13 i 14 / Inne
  • Propozycje odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadania 1 i 2 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadania 3, 4 i 5 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadania 6, 7 i 8 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadania 9, 10 i 11 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadania 12 i 13 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 14 i 15 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 16 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 17 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 18 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 18 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 19 / Inne

Propozycje odpowiedzi z języka polskiego z egzaminu ósmoklasisty:

ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 1 i 2 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 3 i 4 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 5 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 6 i 7 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 8 i 9 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 10 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadania 11, 12 i 13 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadania 14 i 15 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zania 15 i 16 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 17 / Inne

Egzamin ósmoklasisty 2024. Jak przeliczyć punkty otrzymane na egzaminie

Przeliczając punkty z języka polskiego i matematyki, mnożymy liczbę punktów procentowych za egzamin ósmoklasisty przez 0,35. Przeliczając punkty z języka obcego nowożytnego liczbę punktów procentowych mnożymy zaś przez 0,30.

  • Przykład z przeliczania punktów z polskiego: 100 proc. punktów na egzaminie ósmoklasisty, to 100 x 0,35, czyli 35 punktów.
  • Przykład z przeliczania punktów z matematyki : 50 proc. punktów na egzaminie ósmoklasisty, to 50 x 0,35, czyli 17,5 punktu.
  • Przykład z przeliczania punktów z języka obcego nowożytnego: 100 proc. punktów na egzaminie ósmoklasisty, to 100 x 0,3 = 30 punktów.