Egzamin ósmoklasisty z matematyki dobiegł końca. A my już wiemy jak wyglądały zadania. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze, które znajdziecie w niniejszym tekście. W artykule znajdziecie także pierwsze propozycje odpowiedzi przygotowane przez współpracujących z nami ekspertów z „Matematyka. Gryzie”. Kolejne odpowiedzi będziemy sukcesywnie publikować poniżej.

Za uczniami jest już egzamin z matematyki, który po języku polskim był już drugim z rzędu sprawdzianem, z jakim mierzyli się uczniowie w ramach egzaminów ósmoklasisty.

Egzaminów ósmoklasisty 2024

Przypomnijmy, że egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym dla:

 • uczniówósmej klasy szkoły podstawowej;
 • uczniów klasy, której zakres nauczania odpowiada VIII klasie szkoły podstawowej w szkołach artystycznych, które realizują kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
 • słuchaczy szkół podstawowych dla dorosłych.

Co ważne, egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, ale nie jest on sprawdzianem, którego można nie zdać. Dzieje się dlatego, ponieważ nie istnieje minimalny wynik, jaki uczeń powinien otrzymać z egzaminu. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty, które uczniowie poznają 3 lipca, są wyrażane w punktach, które mają znaczenie w procesie rekrutacji do szkoły średniej.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki: Arkusze egzaminacyjne

Jak wyglądały arkusze egzaminacyjne z matematyki na egzaminie ósmoklasisty? Z wymagań egzaminacyjnych zawartych w "Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019" oraz w aneksie do niego wiemy, że na egzaminie ósmoklasisty z matematyki sprawdzana miała być:

 • sprawność rachunkowa,
 • wykorzystanie i tworzenie informacji,
 • wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,
 • rozumowanie i argumentacja.

Jak konkretnie wyglądały arkusze egzaminacyjne? CKE opublikowała arkusze, które znajdziecie poniżej.

Arkusze egzaminacyjne z matematyki:

ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty. Arkusz z matematyki / CKE

Arkusz CKE z egzaminu ósmoklasisty z matematyki: Zeszyt zadań >>

Egzamin ósmoklasisty z matematyki: Odpowiedzi

Zaraz po publikacji arkuszy przez CKE do zadań zasiedli współpracujący z nami eksperci z „Matematyka. Gryzie”. Specjaliści przygotowali już pierwsze propozycje odpowiedzi, które znajdziecie poniżej. Kolejne odpowiedzi będziemy sukcesywnie publikować w kolejnych minutach.

Uwaga: Chcąc zapoznać się z odpowiedziami z matematyki należy odświeżyć stronę (Strona nie odświeża się automatycznie, kliknij F5).

Propozycje odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z matematyki:

ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadania 1 i 2 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadania 3, 4 i 5 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadania 6, 7 i 8 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadania 9, 10 i 11 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadania 12 i 13 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 14 i 15 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 16 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 17 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 18 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 18 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 19 / Inne

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty na kolejne dni

Tak wygląda terminarz egzaminów ósmoklasisty:

 • 16 maja 2024 godz. 9.00 - język obcy nowożytny
 • 10 czerwca 2024 godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego
 • 11 czerwca 2024 godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty egzamin z matematyki
 • 12 czerwca 2024 godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty egzamin z języka obcego nowożytnego
 • 3 lipca 2024 r. - wyniki egzaminu ósmoklasisty i odbiór zaświadczeń.