Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już dzisiejsze arkusze egzaminacyjne. Język obcy nowożytny był ostatnim z trzech sprawdzianów, jakie pisali w czasie egzaminów ósmoklasisty uczniowie. Większość z nich mierzyła się z językiem angielskim, ale poza angielskim uczniowie mogli zdawać także niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski. Jak wyglądały arkusze ze wszystkich możliwych do zdawania na egzaminie ósmoklasisty języków?

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego trwał 90 minut i zakończył się o godzinie 10:30. Przystąpiło do niego około 226 tys. uczniów. 97,7 proc. z nich zdawała egzamin z języka angielskiego.Do egzaminu z języka niemieckiego przystąpiło 1,9 proc. uczniów, a do egzaminów z pozostałych języków obcych - 0,4 proc. ósmoklasistów. Jak wyglądały wszystkie arkusze?

Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze z języków obcych nowożytnych

O godzinie 13.00. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze, które znajdziecie poniżej:

ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski. Arkusz CKE. / CKE
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze z języków obcych nowożytnych. Francuski / CKE
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze z języków obcych nowożytnych. Hiszpański / CKE
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze z języków obcych nowożytnych. Niemiecki / CKE
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze z języków obcych nowożytnych. Rosyjski / CKE
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze z języków obcych nowożytnych. Włoski / CKE

Przypominamy, że zaraz po opublikowaniu arkuszy egzaminacyjnych przez CKE do zadań z egzaminu ósmoklasisty zasiadła współpracująca z nami ekspertka, która przygotowała propozycje odpowiedzi z angielskiego.

Propozycje odpowiedzi na egzamin ósmoklasisty z angielskiego znajdziecie tu: Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] >>

Punkty z egzaminu ósmoklasisty

Przypomnijmy, że punkty z egzaminu ósmoklasisty stanowią 50 proc. wszystkich punktów, jakie może zyskać w toku rekrutacji uczeń. Ważne są także oceny ze świadectwa oraz punkty za dodatkowe sukcesy. Jak wygląda ich przeliczanie?

  • Przeliczając punkty egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki mnożymy liczbę punktów procentowych za egzamin przez 0,35.
  • Przeliczając punkty z egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego mnożymy liczbę punktów procentowych za egzamin przez 0,30.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Punkty za oceny ze świadectwa

Przeliczając oceny ze świadectwa na punkty pod uwagę należy wziąć oceny z języka polskiego, matematyki oraz pierwszego i drugiego przedmiotu branego pod uwagę podczas rekrutacji.

Oceny ze świadectwa przeliczamy w następujący sposób:

  • celujący – 18 punktów,
  • bardzo dobry – 17 punktów,
  • dobry – 14 punktów,
  • dostateczny – 8 punktów,
  • dopuszczający – 2 punkty.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Punkty za dodatkowe sukcesy

Dodatkowe punkty w ramach rekrutacji można otrzymać za świadectwo z czerwonym paskiem, wolontariat i różne sukcesy.

Dodatkowe punkty przeliczamy w następujący sposób:

  • świadectwo z czerwonym paskiem – 7 punktów
  • wolontariat szkolny – 3 punkty
  • sukcesy w konkursach kuratoryjnych, konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe – od 2 do 10 punktów.