O godzinie 11.00 zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. To pierwszy z serii egzaminów, do których obowiązkowo przystępują uczniowie. O godzinie 13.00 CKE opublikowała arkusze egzaminacyjne, które znajdziecie także w niniejszym materiale. Zaraz po publikacji arkuszy przez CKE, do zadań zasiedli współpracujący z nami eksperci z „Polski Gryzie”. Pierwsze propozycje odpowiedzi już znajdziecie w tym tekście.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego dobiegł końca, ale przed uczniami jeszcze dwa kolejne sprawdziany. W środę odbędzie się egzamin ósmoklasisty z matematyki, a w czwartek egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego. Arkusze egzaminacyjne oraz propozycje odpowiedzi będziemy publikować przez wszystkie trzy dni. W czwartek znajdziecie u nas arkusze egzaminacyjne i propozycje odpowiedzi z języka angielskiego.

Język polski na egzaminie ósmoklasisty

Przypomnijmy, że szczegółowe wymagania egzaminacyjne zostały określone w informatorze o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego oraz aneksie do niego, a egzamin ósmoklasisty opiera się o wymagania egzaminacyjne, które zawarte zostały w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 2022 roku.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze egzaminacyjne z języka polskiego

Arkusze egzaminacyjnez języka polskiego składa się z dwóch części - zadań opartych o dwa zamieszczone w nim teksty oraz wypracowania. Jak wyglądały zadania oraz tematy wypracowań?

O godzinie 13.00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie arkusze, które publikujemy poniżej.

Arkusze egzaminacyjnez języka polskiego: Zeszyt zadań >>

ikona lupy />
egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze egzaminacyjne z polskiego / CKE

Egzamin ósmoklasisty 2024. Odpowiedzi z języka polskiego

Zaraz po tym, jak Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze egzaminacyjne, do zadań z arkuszy zasiadła współpracująca z nami specjalistka z „Polski Gryzie”. Propozycje odpowiedzi od polonistki znajdziecie w tym tekście, poniżej.

Uwaga: strona nie odświeża się automatycznie. W celu zapoznania się z odpowiedziami należy wcisnąć F5.

Propozycje odpowiedzi z polskiego:

ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 1 i 2 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 3 i 4 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 5 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 6 i 7 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 8 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 10 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadania 11, 12 i 13 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadania 14 i 15 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zania 15 i 16 / Inne
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2024. Język polski [ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI]. Zadanie 17 / Inne

Egzamin ósmoklasisty 2024: Harmonogram kolejnych egzaminów

  • w środę 15 maja o godzinie 9.00 odbędzie się egzamin ósmoklasisty z matematyki,
  • w czwartek 16 maja o godzinie 9.00 odbędzie się egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego (do wyboru język: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski).

Uczniowie, którzy z uzasadnionych przyczyn nie będą w stanie przystąpić do egzaminu ósmoklasisty we wspomnianych terminach, będą mogli skorzystać z dodatkowych terminów w czerwcu.

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty:

  • poniedziałek 10 czerwca, godz. 9.00 - język polski,
  • wtorek 11 czerwca, godz. 9.00 - matematyka,
  • środa 12 czerwca, godz. 9.00 - język obcy nowożytny.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą 3 lipca 2024.