Na Wiejskiej trwa 9. posiedzenie Sejmu X kadencji. Czwartkowe obrady Sejmu pod znakiem praw kobiet. Posłowie zajmą się dziś czterema projektami ustawami, które złożyły: KO, Lewica i Trzecia Droga. Jak wygląda szczegółowy harmonogram obrad przewidziany na 11 kwietnia?

Obrady 9. posiedzenia Sejmu – 10-12 kwietnia 2024 r.

Na oficjalnej stronie Sejmu RP pojawił się szczegółowy harmonogram obrad 9. posiedzenia Sejmu X kadencji, podający przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego planowanych na ten tydzień sejmowych batalii. Wynika z niego, że w tym tygodniu posłowie będą obradować aż trzykrotnie: 10, 11 i 12 kwietnia 2024 r. Posiedzenia czwartkowe i piątkowe wystartują o godz. 9:00.

Przepisy aborcyjne w Sejmie – 11 kwietnia 2024

Drugi dzień 9. posiedzenia Sejmu X kadencji zapowiada się niezwykle emocjonująco. W harmonogramie dnia czytanie czterech projektów, które złożyły: KO, Lewica i Trzecia Droga. Podczas środowej konferencji prasowej marszałek Sejmu, Szymon Hołownia zapowiedział, że jeżeli pojawią w czasie prac nad tymi projektami wnioski o ich odrzucenie w I czytaniu, to głosowania nad tymi wnioskami odbędą się w piątek. Dodał, że jeżeli Sejm zdecyduje o skierowaniu tych projektów do komisji nadzwyczajnej, to Sejm jeszcze w piątek tę komisję powoła. Marszałek Sejmu przekazał, że kluby parlamentarne zostały poinformowane, że będą miały czas do czwartku, do godz. 18, aby zaproponować kandydatury na członków tej nadzwyczajnej komisji. "Jeżeli taka będzie decyzja Sejmu wyrażona w czasie głosowań w piątek, to od razu w czasie głosowań w piątek ta komisja zostanie powołana" – zadeklarował Hołownia i zdradził, że Prezydium Sejmu na jego wniosek zdecydowało, że ta komisja będzie liczyła 27 członków, jednocześnie zaznaczając, iż komisja jeszcze nie jest powołana, "więc to jest w pewnym sensie sondażowa procedura".

Szczegółowy harmonogram sejmowych prac – czwartek, 11 kwietnia 2024 r.

Czwartkowy harmonogram sejmowych prac wygląda następująco:

  • godz. 9:00-11:15 – pytania w sprawach bieżących (pkt),
  • godz. 11:15-12:45 – informacja bieżąca (pkt),
  • godz. 12:45-19:00 – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 176), (pkt), pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży (druk nr 177), (pkt), pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 223), (pkt), pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk nr 224), (pkt) oraz (20-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji nad pkt i pkt),
  • godz. 19:00-20:00 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 277), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 20:00-20:45 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 24 maja 1993 r., podpisanego w Warszawie dnia 19 września 2023 r. (druki nr 231 i 251), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 20:45–21:30 – ew. oświadczenia poselskie.