Na Wiejskiej trwa 9. posiedzenie Sejmu X kadencji. Piątkowe obrady Sejmu zdominują prace nad nowelizacją ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi o tzw. krwawe minerały. Podczas ostatniego dnia obrad odbędą się także ważne głosowania. Jak wygląda szczegółowy harmonogram obrad przewidziany na 12 kwietnia?

Obrady 9. posiedzenia Sejmu – 10-12 kwietnia 2024 r.

Na oficjalnej stronie Sejmu RP pojawił się szczegółowy harmonogram obrad 9. posiedzenia Sejmu X kadencji, podający przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego planowanych na ten tydzień sejmowych batalii. Wynika z niego, że w tym tygodniu posłowie będą obradować aż trzykrotnie: 10, 11 i 12 kwietnia 2024 r. Piątkowe posiedzenie wystartuje o godz. 9:00.

Debata dotycząca tzw. krwawych minerałów i ważne głosowania – 12 kwietnia 2024

Ostatni dzień 9. posiedzenia Sejmu X kadencji pod znakiem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a ściślej jej nowelizacji, której celem jest, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu zmian, zapewnienie spójności przepisów krajowych z unijnymi ustanawiającymi obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Chodzi o tzw. krwawe minerały. Nowela zakłada, że importerzy wymienionych minerałów będą musieli zagwarantować, aby wszystkie dostawy tych towarów pochodziły z odpowiedzialnych źródeł oraz z obszarów, które nie są objęte wojną. Na piątek zaplanowano też ważne głosowania, m.in. dotyczące składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Podczas ostatniego dnia obrad posłowie wysłuchają też informacji Ministra Spraw Zagranicznych na temat śmierci wolontariusza Damiana Sobola, który niósł pomoc humanitarną ofiarom konfliktu w Strefie Gazy.

Szczegółowy harmonogram sejmowych prac – piątek, 12 kwietnia 2024 r.

Piątkowy harmonogram sejmowych prac wygląda następująco:

  • godz. 9:00-10:30 – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 268), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 10:30-12:00 – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 275), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 12:00-14:00 – informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat śmierci Damiana Sobóla podczas niesienia przez niego pomocy humanitarnej ofiarom konfliktu w Strefie Gazy (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 14:00-16:30 – głosowania, w tym dotyczące: sprawozdania Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 278), rozstrzygnięcia przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyjęcia bez sprzeciwu i dyskusji propozycji zmian traktatowych Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w dniu 18 grudnia 2023 r., odwołanie członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (druki nr 270, 271, 271, 273), pierwszego czytania przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży oraz zmian w składach osobowych komisji sejmowych,
  • godz. 16:30–17:30 – ew. oświadczenia poselskie.