To będzie niezwykle gorący sejmowy miesiąc. W kwietniu Sejm zbierze się dwukrotnie. Już 10 kwietnia rozpocznie się 9. posiedzenie Sejmu X kadencji, natomiast kolejne obrady wystartują pod koniec miesiąca. Czym zajmą się posłowie w kwietniu? Co będzie się działo w przyszłym tygodniu na Wiejskiej?

Kiedy odbędą się kwietniowe obrady Sejmu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP wynika, że na kwiecień zaplanowano dwa sejmowe posiedzenia, a każde ma potrwać trzy dni. Najbliższe obrady rozpoczną się już w najbliższą środę, 10 kwietnia 2024 r. Będzie to 9. posiedzenie Sejmu X kadencji. Drugie kwietniowe posiedzenie zaplanowano dopiero pod koniec miesiąca. Posłowie spotkają się bowiem 24, 25 i 26 kwietnia 2024 r.

9. posiedzenie Sejmu – sześć projektów ustaw

Jak wynika z zamieszczonego na stronie Sejm RP planu obrad, 9. posiedzenie Sejmu X kadencji zaplanowane jest na przyszły tydzień. Posłowie będą obradować trzy dni. Posiedzenia odbędą się 10, 11 i 12 kwietnia 2024 r. Początek obrad przewidziano na środę, 10 kwietnia na godzinę 11:00. Podczas 9. posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się aż sześcioma projektami ustaw, które będą miały swoje pierwsze czytanie.

Jaki jest plan 9. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Porządek obrad 9. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia się następująco:

 • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 176) – uzasadnia poseł Anna Maria Żukowska,
 • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży (druk nr 177) – uzasadnia poseł Katarzyna Kotula,
 • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 223) – uzasadnia poseł Wioleta Tomczak, poseł Urszula Pasławska,
 • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk nr 224) – uzasadnia poseł Monika Rosa, poseł Monika Wielichowska,
 • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 253) – uzasadnia poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz, poseł Sławomir Ćwik, poseł Michał Pyrzyk, poseł Katarzyna Ueberhan,
 • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 254) – uzasadnia poseł Grzegorz Rusiecki, poseł Bartosz Romowicz, poseł Mirosław Adam Orliński, poseł Katarzyna Ueberhan,
 • pytania i informacje w sprawach bieżących.

O kolejności rozpatrywania punktów porządku dziennego zadecyduje, bezpośrednio przed posiedzeniem, Marszałek Sejmu w konsultacji z Konwentem Seniorów.

Czym jeszcze zajmą się posłowie podczas 9. posiedzenia Sejmu?

Jak wynika z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP, porządek dzienny 9. posiedzenia Sejmu może zostać uzupełniony o:

 • Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (druk nr 241),
 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (druk nr 248),
 • Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 219),
 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 232),
 • Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 75),
 • Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych (druki nr 205),
 • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 209),
 • SprawozdanieKomisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druk nr 210),
 • Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 24 maja 1993 r., podpisanego w Warszawie dnia 19 września 2023 r. (druki nr 231),
 • wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego (druk nr 255) – uzasadnia poseł Mariusz Błaszczak, poseł Piotr Kaleta.

9. posiedzenia Sejmu – sprawy dodatkowe

Z informacji podanych na stronie Sejmu RP wynika, że sejmowe obrady mogą zostać uzupełnione o ewentualną uchwałę Senatu do ustawy: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe. Ponadto podczas 9. posiedzenia Sejmu możemy spodziewać się także rozstrzygnięcie wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyjęcia bez sprzeciwu i dyskusji propozycji zmian traktatowych Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w dniu 18 grudnia 2023 r.

Gdzie można oglądać sejmowe obrady?

Niezwykle emocjonujące posiedzenia Sejmu X kadencji cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wszystkie transmisje obrad z Wiejskiej można śledzić na sejmowym kanale YouTube. Liczba subskrybentów sejmowego kanału wzrasta z każdym kolejnym posiedzeniem i wynosi aktualnie 745 tys. osób.