Ustawa o KRS i wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego. Dziś rozpoczyna się pierwsze kwietniowe posiedzenie Sejmu. To początek niezwykle emocjonującego tygodnia na Wiejskiej. Czy przebiegnie bez zakłóceń? Jak wygląda szczegółowy harmonogram obrad przewidziany na 10 kwietnia? O której głosowanie w sprawie wotum nieufności wobec szefa MSWiA?

Kiedy rozpoczynają się obrady 9. posiedzenia Sejmu?

Na oficjalnej stronie Sejmu RP pojawił się szczegółowy harmonogram obrad 9. posiedzenia Sejmu X kadencji, podający przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego planowanych na ten tydzień sejmowych batalii. Wynika z niego, że w tym tygodniu posłowie będą obradować aż trzykrotnie: 10, 11 i 12 kwietnia 2024 r. Środowe obrady rozpoczną się o godz. 11:00, zaś posiedzenia czwartkowe i piątkowe wystartują o godz. 9:00.

Czym zajmą się posłowie 10 kwietnia 2024 r.?

Pierwszy dzień 9. posiedzenia Sejmu X kadencji zapowiada się niezwykle emocjonująco. W harmonogramie dnia ciąg dalszy prac nad nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chodzi o rządowy projekt, który zakłada m.in. to, że piętnastu sędziów-członków KRS miałoby być wybieranych w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez wszystkich sędziów w Polsce, a nie przez Sejm. Po wyborze nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa obecni sędziowie-członkowie mieliby stracić mandaty. Wczoraj Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka poparła ten projekt nowelizacji. W planie środowych obrad Sejmu również wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego. Posłowie PiS zarzucają mu m.in. polityczną odpowiedzialność za zamieszki, do których doszło podczas protestu rolników 6 marca w Warszawie.

Szczegółowy harmonogram sejmowych prac – środa, 10 kwietnia 2024 r.

Środowy harmonogram sejmowych prac wygląda następująco:

  • godz. 11:00-13:30 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 219), (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 13:30-15:30 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (druk nr 248), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 15:30-17:00 – wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego (druki nr 255 i 279), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 17:00-17:15 – głosowanie,
  • godz. 17:15-18:45 – Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (druki nr 257 i 285), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 18:45-20:15 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (druk nr 241), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 20:15-21:45 – Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 75), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt).
  • godz. 21:45–22:30 – ew. oświadczenia poselskie.