Instytucje europejskie permanentnie ingerują w kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości w Polsce, co jest ewidentnym naruszeniem traktatów; to KE i TSUE naruszają zasadę praworządności wobec Polski - powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla litewskiej telewizji LRT.

Zapis rozmowy Dudy z litewską telewizją ukazał się na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP. Prezydent był pytany o ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego, związane z nim protesty, spór Polski z KE oraz twierdzenia opozycji, że rządzący zmierzają do Polexitu.

"Przede wszystkim zacznijmy od tego, że w ogóle całe hasło +polexit+ to wymyślony w Polsce przez opozycję – można powiedzieć – produkt PR-owy, by straszyć polskie społeczeństwo, by mieć jakiś temat, o którym będzie można mówić, dlatego że Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej nie powiedział niczego nadzwyczajnego" - ocenił Duda.

Mówił, że kiedyś Polacy zdecydowali, iż Polska wchodzi do UE. "Weszliśmy, związaliśmy się europejskimi traktatami i w tych traktatach jest przewidziane, że oddajemy część naszej suwerenności do decydowania w ramach UE o pewnych kwestiach. I z tym całkowicie się zgadzamy, co do tego nikt nie ma wątpliwości" - zapewnił.

"Natomiast poza tym, co zdecydowaliśmy się oddać – poza tym, co polskie społeczeństwo potwierdziło, że oddajemy, głosując w referendum za wejściem do Unii Europejskiej – to są już tylko nasze kompetencje. I to właśnie stwierdził Trybunał Konstytucyjny: że Unia Europejska ma prawo wkraczać w polskie sprawy tylko w tym zakresie, w którym Polska przekazała jej kompetencje. W pozostałym zakresie – nie" - zaznaczył Duda.

Podkreślił, że w traktatach unijnych wyraźnie jest napisane, że np. kwestia ustroju wymiaru sprawiedliwości w państwie jest kwestią wewnętrzną państwa członkowskiego.

"Tymczasem od sześciu lat instytucje europejskie – Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – cały czas, permanentnie ingerują w kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości w Polsce, co jest ewidentnym naruszeniem traktatów, jest ewidentnym naruszeniem praworządności" - powiedział Duda.

Ocenił, że "to Komisja Europejska i europejski Trybunał (TSUE) naruszają zasadę praworządności wobec Polski". "Mam nadzieję, że inne kraje Unii Europejskiej dostrzegą wreszcie problem, który pojawia się w Unii Europejskiej co jakiś czas: a mianowicie to, że instytucje europejskie, np. Komisja Europejska, próbują wywalczyć sobie – wymuszając na państwach członkowskich – więcej kompetencji, niż w rzeczywistości posiadają, czyli dokonać pewnego zawłaszczenia kompetencji" - stwierdził prezydent.

"To jest kolejna próba. Próbowano to już zrobić na różne sposoby. Było kilka takich ofensyw, jeżeli spojrzymy historycznie. Kraje członkowskie broniły się. Mam nadzieję, że i tym razem do tej obrony przyłączą się inne kraje członkowskie, dlatego że dziś Polska traktowana jest przez Komisję Europejską ewidentnie jak chłopiec do bicia" - dodał prezydent.

Jego zdaniem, wykorzystuje się, że "obecne polskie władze w sensie ideologicznym mają odmienne stanowisko od większości polityków Komisji Europejskiej". Jak powiedział Duda, "są to politycy raczej liberalni, raczej lewicowi". "Polskie władze nie są ani liberalne, ani lewicowe – są raczej konserwatywne. Jest tu spór ideologiczny i na jego tle próbuje się atakować Polskę i polskie władze na różne sposoby – i to się dzieje permanentnie od kilku lat" - stwierdził prezydent.

Duda powtórzył, że nie ma mowy o żadnym polexicie i Polacy są zadowoleni z członkostwa w Unii Europejskiej. "Chcemy być członkiem europejskiej wspólnoty cały czas, mamy te same wartości, które ma europejska wspólnota. Ale chcemy, by ona była oparta właśnie na tych wartościach, które stanowiły bazę dla Unii Europejskiej i jej powstania" - powiedział Duda.

7 października Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie wyższości konstytucji nad prawem unijnym. TK po rozpoznaniu wniosku premiera Morawieckiego, uznał, że przepisy Traktatu o UE w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z Konstytucją RP. Za niezgodny z konstytucją TK uznał także przepis Traktatu uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat praworządności w Polsce, w której udział wzięli m.in premier Mateusz Morawiecki oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Von der Leyen wezwała polskie władze do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz przywrócenia do pracy sędziów odsuniętych od orzekania. Jak mówiła, "polski Trybunał Konstytucyjny, który dziś wyraża wątpliwości co do ważności naszego Traktatu, jest sądem, którego na mocy art. 7 nie uznajemy za niezależny i działający zgodnie z prawem".

Premier Mateusz Morawiecki zaproponował podczas debaty w PE utworzenie dodatkowej izby TSUE składającej się z sędziów wybieranych przez sądy konstytucyjne krajów UE. Podkreślał, że prawo UE jest nadrzędne wobec ustaw krajowych, ale nie konstytucji.