Tę kandydaturę poparło 232 posłów - 228 z PiS, 2 z klubu Kukiz'15 i 2 niezrzeszonych. Przeciw głosowało 156 posłów, głównie z PO, PSL i Nowoczesnej. Wstrzymało się 4 posłów Kukiz'15. Większość członków tego klubu nie wzięła udziału w głosowaniu.

Mariusz Muszyński jest doktorem habilitowanym, profesorem UKSW, specjalizuje się w prawie publicznym państwowym i międzynarodowym i prawie konstytucyjnym, pracował w MSZ, m.in. jako szef działu prawnego w ambasadzie w Berlinie, od 2011 r. jest członkiem Trybunału Stanu, w tym roku został wybrany jego wiceprzewodniczący.

W lipcu przygotował opinię prawną, w której napisał, że "na każdym etapie przed faktycznym przeprowadzeniem referendum jest możliwa formalna zmiana lub uchylenie przez prezydenta wydanego wcześniej postanowienia o ogłoszeniu referendum ogólnokrajowego"