Decyzja zapadła bezwzględną większością głosów. Sejmowi została jeszcze jedna kandydatura.

Tę kandydaturę poparło 234 posłów, 231 z PiS, 1 z Kukiz'15 i 2 niezrzeszonych. Przeciw było 166 posłów, głównie z Nowoczesnej, PO i PSL. Wstrzymało się 7 posłów formacji Pawła Kukiza. Większość członków tego klubu nie wzięła udziału w głosowaniu.

Julia Przyłębska jest prawnikiem, pracowała jako sędzia, a następnie w służbie dyplomatycznej, gdzie m.in. odpowiadała za współpracę Rzecznika Interesu Publicznego z Urzędem ds. akt Stasi i koordynowała rozmowy ws. odszkodowań za działania III Rzeszy i przyznania Polonii w Niemczech statusu mniejszości.

W 2007 r. wróciła do orzekania jako sędzia, jest przewodniczącą wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.