W Norwegii prawie 9,5 procent kobiet i ponad 1 procent mężczyzn przyznało, iż zostało zgwałconych co najmniej raz w życiu. Szokujące dane zawiera raport przygotowany przez Narodowe Centrum Badań nad Przemocą i Stresem - NKVTS. Dokument został przekazany norweskim ministrom sprawiedliwości i zdrowia.

W raporcie podano, że w wypadku kobiet niemal połowa gwałtów nastąpiła przed ich 18. rokiem życia. Co dziesiąta ze zgwałconych kobiet była potem leczona. Tylko 11 procent ofiar zdecydowało się osobiście zawiadomić o tym policję. Informacje o 23 procentach tych przestępstw władze uzyskiwały jednak z innych źródeł wszczynając następnie śledztwo z urzędu.

Część raportu jest poświęcona zjawisku zwanemu w Norwegii gwałtem partnerskim, czyli dokonanym np. przez jednego z małżonków. Okazuje się, że przeżyło to 8 procent kobiet i 2 procent mężczyzn. Niewiele z nich jednak poinformowało o tym wymiar sprawiedliwości.

Badania oparto na odpowiedziach ponad czterech i pół tysiąca kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 75 lat, wybranych losowo z ewidencji stałych mieszkańców Norwegii.