Artykuły na temat: "komornik"

18 stycznia 2020 r.

Czego może domagać się poszkodowany, gdy komornik nie zweryfikował danych otrzymanych od wierzyciela?

11 stycznia 2020 r.

Dłużnik ZUS sam powinien zadbać o wykreślenie hipoteki

15 grudnia 2019 r.

Kiedy komornik może zastosować zwolnienie z VAT

10 grudnia 2019 r.

Jeżeli uczestnik licytacji nie wpłacił ceny w terminie, traci rękojmię

4 grudnia 2019 r.

Ustawodawca powinien wprowadzić jasne zasady odzyskiwania długów przez podmioty inne niż komornicy

18 października 2019 r.

Komornik może wpisać do hipoteki wzmiankę o egzekucji długu wobec gminy