Artykuły na temat: "komornik"

15 grudnia 2019 r.

Kiedy komornik może zastosować zwolnienie z VAT

10 grudnia 2019 r.

Jeżeli uczestnik licytacji nie wpłacił ceny w terminie, traci rękojmię

4 grudnia 2019 r.

Ustawodawca powinien wprowadzić jasne zasady odzyskiwania długów przez podmioty inne niż komornicy

18 października 2019 r.

Komornik może wpisać do hipoteki wzmiankę o egzekucji długu wobec gminy