Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym osób prawnych, tzw. estońskim CIT, jest w Polsce możliwe od 2021 r. Jednak po liftingu za sprawą Polskiego Ładu ten sposób podatkowego rozliczenia stał się dużo bardziej atrakcyjny. W 2022 r. do systemu można wejść niezależnie od tego, jakie osiąga się przychody. Nie ma też limitu przychodów, które można osiągnąć w jego ramach, a po przekroczeniu których trzeba zrezygnować z tej formy rozliczeń. [ramka 1] Zgodnie z przepisami, aby móc wybrać tę formę opodatkowania, podatnik jest zobowiązany przede wszystkim do poinformowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w formie zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem według ustalonego wzoru ZAW-RD.

Ramka 1