Co trzy lata Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest zobligowane do weryfikowania kryteriów dochodowych uprawniających do korzystania z pomocy społecznej. Najbliższa przypada w tym roku i właśnie pojawiła się propozycja ministerstwa.

Kwoty progów dochodowych w pomocy społecznej podlegają negocjacjom Rady Ministrów z Radą Dialogu Społecznego.

14 maja swoją propozycję przedstawiła Rada Ministrów. RDS do 15 czerwca miała czas na jej zaakceptowanie. Ponieważ do takiego uzgodnienia nie doszło, kryteria dochodowe wraz z kwotami świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ustala się w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w terminie do 15 lipca 2024 r. Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafiła właśnie ostateczna propozycja.

Jak podkreśla MRPiPS propozycja rządu została wysunięta z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej przeprowadzanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej mają wynosić:

  • 1010 zł - kryterium dla osoby samotnie gospodarującej (obecny poziom to 776 zł),
  • 823 zł - kryterium dla osoby w rodzinie (obecnie jest to 600 zł).

Zmieni się także kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Będzie ona wynosiła 2066 zł (wzrost o 229 zł).

Podwyższeniu ulegnie także maksymalna kwota zasiłku stałego – wzrost z 1000 zł do 1229 zł.

Jednocześnie podwyższeniu ulegnie kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego o 114 zł, tj. wzrost z 345 zł do 459 zł.