Urlop okolicznościowy to dodatkowe dni wolne od pracy, które pracownik może otrzymać w związku z ważnymi wydarzeniami w życiu. Jakie to wydarzenia? I ile dni przysługuje z tytułu konkretnych okoliczności? Wyjaśniamy.

Urlop okolicznościowy jest urlopem płatnym, przysługującym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub na zasadzie powołania, mianowania i wyboru. Reguluje go art. 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku.

4 rzeczy, które warto wiedzieć o urlopie okolicznościowym

  • Urlop okolicznościowy nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego.
  • Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu okolicznościowego.
  • Niewykorzystany urlop okolicznościowy nie przechodzi na kolejny rok i nie przysługuje za niego ekwiwalent finansowy.
  • Wymiar urlopu okolicznościowego jest niezależny od etatu pracownika i jest identyczny dla pracujących na pełen etat, ¾ czy pół.

Z jakich powodów przysługuje urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi, który stracił bliską osobę, bierze ślub lub został rodzicem. Takie dni wolne można zyskać także gdy dziecko pracownika bierze ślub. W zależności od konkretnego wydarzenia liczba przysługujących dni wolnych jest różna.

Ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje na konkretne wydarzenia?

Dwa dni:

  • Śmierć i pogrzeb - żony/męża, dziecka, rodzica, macochy, ojczyma;
  • Własny ślub;
  • Narodziny swojego dziecka.

Uwaga: Przysługujące dwa dni wolnego można robić. Nie trzeba brać ich jeden po drugim.

Jeden dzień:

  • Śmierć i pogrzeb: siostry, brata, babci, dziadka, teściowej, teścia, osoby będącej pod opieką pracownika lub na jego utrzymaniu;
  • Ślub swojego dziecka.

Jak otrzymać urlop okolicznościowy?

O chęci skorzystania z urlopu okolicznościowego należy powiadomić pracodawcę tak szybko, jak to możliwe. Jeśli jest to sytuacja możliwa do przewidzenia, jak np. ślub, należy zrobić to z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli sytuacja jest nagła, np. śmierć kogoś bliskiego, pracodawca powinien być zawiadomiony najpóźniej w drugim dniu nieobecności.

Żeby otrzymać urlop okolicznościowy należy złożyć odpowiedni wniosek w miejscu pracy. Po powrocie z urlopu okolicznościowego należy zaś przedstawić dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności uprawniających do takiego wolnego, np. akt zgonu, urodzenia, czy aktu małżeństwa.