Zasady przyznawania nagrody pracownikom samorządowym zatrudnionym w urzędzie gminy na podstawie powołania, czyli zastępcy wójta i skarbnikowi, nie mogą być określone w regulaminie wynagradzania ustalonego zarządzeniem wójta. Z art. 39 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.) wynika, że pracodawca określi zasady wynagradzania w regulaminie tylko dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Natomiast zastępca wójta i skarbnik to stanowiska, na których do nawiązania stosunku pracy dochodzi w drodze powołania.
Stanowisko RIO