W urzędzie gminy większość pracowników pracuje zdalnie. Część urzędników musi jednak pracować w siedzibie urzędu. Czy muszą bezwzględnie nosić maseczki?

TEMAT: Pandemia COVID-19
PROBLEM: Kto nie musi zakładać maski
Nie muszą, gdyż osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej, czyli również w urzędach, zostały zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Przy czym zarządzający danym budynkiem może postanowić inaczej. Ale uwaga, powyższe zwolnienie nie dotyczy osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania. Osoby przebywające w urzędzie, tj. interesanci, z takiego obowiązku nie zostali zwolnieni. Co ważne, urzędnik może prosić interesanta o zdjęcie maseczki w celu identyfikacji lub weryfikacji jego tożsamości. Zasady te wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. (dalej: r.u.o.n.z.). Obowiązują one do 27 grudnia 2020 r.
W zakresie organizacji pracy urzędu nadal obowiązują rozwiązania z uchylonego rozporządzenia z 9 października 2020 r., które zostały przyjęte w par. 21 r.u.o.n.z., tzn. że wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Pozostawienie takiego rozwiązania wynika z faktu, że część pracowników nadal musi świadczyć pracę w siedzibie urzędu. Nie jest bowiem możliwe wykonanie niektórych zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w sposób zdalny. W par. 21 ust. 4 r.u.o.n.z. wskazano, że do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom zalicza się w szczególności te, które dotyczą m.in.: rejestracji stanu cywilnego; ewidencji ludności i dowodów osobistych; pomocy społecznej; świadczenia usług komunalnych; działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych; budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego; ochrony środowiska.
Podsumowanie Urzędnicy wykonujący pracę w urzędzie nie muszą nosić maseczki. Taki nakaz dotyczy jednak pracowników realizujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania. ©℗
Podstawa prawna:
• par. 21, par. 25 ust. 1 pkt 2 lit. d, ust. 3 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2132)