Zmiany w projektach budowlanych dotyczące akustyki wejdą w życie o cztery miesiące później. Nowe przepisy mogą pomóc w walce ze zbyt głośnym sąsiadem.

Dla sporządzanych projektów budowlanych będzie trzeba wykonywać analizę akustyczną dopiero od 1 sierpnia 2024 r. A to dlatego, że opóźni się wejście w życie par. 1 pkt 3 nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2405).

Jest to konsekwencja przesunięcia terminu obowiązywania rozporządzenia ministra rozwoju i technologii z 27 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2442) z 1 kwietnia na 1 sierpnia 2024 r. Tak wynika z projektu rozporządzenia zamieszczonego na stronach RCL.

Przepis ten dotyczy wymagań akustycznych, które będą musiały spełniać określone budynki, w przypadku których wniosek o pozwolenie na budowę czy zgłoszenie zostaną złożone po 1 sierpnia 2024 r.

– Analiza akustyczna będzie zawierała informacje wskazujące, jak w danym przypadku należy spełnić wymagania w zakresie akustyki, wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Celem jest wskazanie konkretnych wymagań w zakresie akustyki dla przegród budynku oraz dla pomieszczeń. Będzie trzeba też podać, w jaki sposób wymagania zostaną spełnione. Projektant będzie musiał zawrzeć precyzyjne informacje dotyczące zarówno wymagań co do akustyki, jak i sposobu ich spełnienia – wyjaśnia Piotr Jarzyński, prawnik z Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy, ekspert Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej.

Taką analizę akustyczną trzeba będzie zrobić dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami, budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej albo budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Spełnienie tego obowiązku wiąże się z wyższymi kosztami, które trzeba będzie ponieść na opłacenie eksperta, ale powinno poprawić komfort mieszkańców. O spełnieniu wymagań akustycznych trzeba będzie pamiętać też przy przebudowie czy remoncie domu lub mieszkania.

– Wykonywanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym (jednorodzinnym z dwoma lokalami, jednorodzinnym w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, wielorodzinnym) nie będzie mogło pogorszyć warunków akustycznych zawartych w analizie akustycznej. Tak przewidziano w nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dzięki temu sąsiedzi otrzymają nowy oręż do weryfikacji, czy nie nastąpi pogorszenie akustyki mieszkania – mówi Piotr Jarzyński.

Oznacza to, że jeśli po remoncie mieszkania jego użytkownik pogorszy akustykę i sąsiad uzna, że wcześniej docierał do niego mniejszy hałas, będzie mógł wykorzystać analizę akustyczną, aby dowieść swojej racji. Analiza ta będzie jednak sporządzana tylko dla nowych projektów technicznych. Dla wcześniej zrealizowanych obiektów budowlanych nie będzie możliwości dokonania tego typu weryfikacji, ponieważ nie będzie punktu odniesienia.©℗