Artykuły na temat: "pozwolenie na budowę"

11 czerwca 2019 r.

Jeśli pozwolenie na budowę unieważniono, to nadzór nie pozwoli na użytkowanie

1 kwietnia 2019 r.

Kara za brak pozwolenia na użytkowanie pensjonatu nie zależy od motywów działania

2 lutego 2019 r.

Decyzja niezgodna z planem zagospodarowania musi być uchylona

5 grudnia 2018 r.

Na tworzenie toru sportowego trzeba mieć pozwolenie

16 listopada 2016 r.

Odmowa zatwierdzenia projektu nie może się opierać na domysłach