Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił firmie Glovo zarzuty wprowadzenia klientów w błąd.

Glovo to platforma internetowa, za pośrednictwem której można zrobić zakupy czy zamówić jedzenie. Klient wybiera z menu pozycję, przy której widnieje cena, ale finalnie, przy płaceniu kwota może być inna. Dzieje się tak, gdy Glovo doliczy dodatkowe opłaty. Na przykład za opakowanie. Powodem może też być za niska kwota zamówienia czy dostarczenie zakupów w złą pogodę. To, według UOKiK, drip pricing, czyli dodawanie na ostatnim etapie zamówienia dodatkowych opłat, o których wcześniej klienci nie byli informowani.

– Przedsiębiorca powinien konstruować interfejs w taki sposób, aby wszystkie kluczowe elementy, wpływające na decyzję konsumenta, zwłaszcza opłaty, były dla niego widoczne. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy istotna informacja dostępna jest dopiero po przewinięciu lub ukryta w inny sposób. Przycisk służący do złożenia zamówienia nie powinien być aktywny, zanim konsumentowi nie zostaną przedstawione wszystkie koszty związane z zamówieniem. Nie podając wyraźnie i w zrozumiały sposób ceny wraz z jej wszystkimi składnikami, przedsiębiorca może wprowadzić konsumentów w błąd – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

To nie koniec zarzutów, jakie firmie stawia UOKiK. Urząd zwraca też uwagę, że przycisk służący do złożenia zamówienia nie jest oznaczony wymaganą przez prawo informacją „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnym komunikatem. Używane przez firmę sformułowanie „potwierdź zamówienie” nie jest dla zamawiającego dostateczną informacją, że doszedł do etapu, na którym jest już zobowiązany do zapłaty.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, firmie grozi wysoka kara. Może to być nawet 10 proc. rocznego obrotu.

Glovo było już pod lupą UOKiK. Dwa lata temu urząd prowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez platformy dostarczające zamówione produkty. Jedną z nich było Glovo. Urząd zwrócił wtedy uwagę m.in. na obciążanie klientów wyższą opłatą pomimo informowania o naliczaniu rabatu. ©℗