Przedsiębiorcy informujący o obniżce ceny towaru lub usługi od początku roku muszą podawać również najniższą cenę z 30 dni przed obniżką. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnił właśnie, jak stosować te przepisy dyrektywy Omnibus.

„Wszelkie komunikaty podkreślające promocyjny charakter obniżki («oszczędzasz», «taniej o x zł», «−20%») muszą odnosić się do najniższej ceny z 30 dni przed obniżką” – czytamy w wyjaśnieniach prezesa UOKiK Tomasz Chróstnego. Wynika z nich, że niedopuszczalne jest, przykładowo, używanie określenia „−20%” w odniesieniu do „ceny regularnej”, bez informowania o najniższej cenie tego produktu z okresu 30 dni poprzedzających promocję. „Cenę regularną” przedsiębiorca może podawać, ale jedynie obok aktualnej ceny sprzedaży i najniższej ceny z 30 dni przed obniżką.

Cena sprzed promocji – czy to na półce sklepowej, w gazetce promocyjnej, wyszukiwarce sklepu internetowego lub w dowolnym innym miejscu – musi być prawidłowo oznaczona. Nie wystarczy jej przekreślenie, powinna być jeszcze podpisana słowami „najniższa cena z 30 dni przed obniżką”. Ponadto musi być prezentowana „w najbliższym sąsiedztwie obniżonej ceny sprzedaży (np. obok, pod, nad)” i nie może być ukryta.

Sprzedawca musi uważać też na szatę graficzną swoich materiałów. Prezes UOKiK wyjaśnił to na przykładzie sklepu, który oznacza promocje pomarańczowymi wywieszkami. Jeśli na takiej etykiecie podaje cenę aktualną, najniższą cenę z 30 dni przed obniżką oraz procentową wartość obniżki – wszystko jest zgodne z przepisami. Użycie przez ten sam sklep podobnej pomarańczowej wywieszki, ale nie do oznaczenia promocji cenowej, a np. napisu „tylko u nas”, będzie zaś nieprawidłowe, bo może stwarzać u konsumentów wrażenie obniżki ceny.

Wyjaśnienia dotyczą przepisów unijnej dyrektywy Omnibus, które zostały implementowane do ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 168) i obowiązują od 1 stycznia 2023 r. Głównym celem opracowania jest, jak czytamy, „zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów oraz jednolitość praktyk stosowanych przez przedsiębiorców na polskim rynku”.

Od początku roku UOKiK i Inspekcja Handlowa skontrolowały pod kątem nowych przepisów 12 sieci handlowych i ponad 50 sklepów internetowych, co doprowadziło do wyeliminowania pewnych nieprawidłowości. Do urzędu docierają jednak sygnały o próbach omijania przepisów z wykorzystaniem programów lojalnościowych lub ofert wiązanych. Do ofert warunkowych lub wiązanych, jeśli nie ma w nich informacji o obniżeniu ceny konkretnego towaru, obowiązek informowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką nie ma zastosowania. Sklep nie powinien jednak oznaczać ofert wiązanych typu „2+1 gratis” w taki sam sposób, w jaki prezentuje obniżki.

Za naruszenie przepisów o cenach Inspekcja Handlowa może nałożyć karę do 20 tys. zł, a gdyby naruszenie nastąpiło trzykrotnie w ciągu roku – do 40 tys. zł. Jeśli prezes UOKiK stwierdzi naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, kara może wynieść do 10 proc. obrotu na firmę i do 2 mln zł na osobę zarządzającą. ©℗